Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2006. gada 19. decembra rīkojums - Suhadolnik pret Tiesu

(lieta F-78/06) 1

Ierēdņi - Pieņemšana darbā - Iecelšana amatā - Pārbaudes laiks - Pārbaudāmais - Apstiprināšana - Klasificēšana pakāpē un līmenī - Civildienesta noteikumu XIII pielikumā paredzētie pārejas pasākumi - Prasības pieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Simona Suhadolnik, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - S. Rodrigues, A. Jaume un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Tiesa (pārstāvis - M. Schauss)

Persona, kas iestājusies lietā, atbalstot atbildētāju: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Arpio un I. Sulce)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Tiesas 2005. gada 22. jūlija lēmumu, ar ko prasītāja ir apstiprināta amatā, viņas pakāpe ir noteikta saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punktu un viņas līmenis ir noteikts saskaņā ar Civildienesta noteikumu 32. panta jauno redakciju, un, otrkārt, prasība veikt pārklasifikāciju, kā arī prasība par zaudējumu atlīdzību.

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 237, 30.09.2006., 17. lpp.