Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 14. detsembri 2006. aasta otsus - Kubanski versus komisjon

(Kohtuasi F-88/05)1

(Ajutine teenistuja - Personalieeskirjade artikli 5 lõike 2 punkt a - Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 82 lõige 2 - Sellise otsuse tühistamine, millega hageja võeti ajutise teenistujana tööle palgaastmele B*4 - Palgaastmel B* töötamiseks nõutav haridustase - Uus lepingulise töötaja leping)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Gabrielle Kubanski (Leggiuno, Itaalia) (esindajad: advokaadid M. Condinanzi ja D. Bono)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja M. Velardo)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega tühistati otsus võtta hageja ajutise teenistujana tööle palgaastmele B*4

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni 16. detsembri 2004. aasta otsus, millega lõpetati G. Kubanski poolt 4. oktoobril 2004 allkirjastatud ajutise teenistuja leping.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 281, 12.11.2005, lk 20 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-353/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).