Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.12.2006 - Kubanski v. komissio

(Asia F-88/05)1

(Väliaikainen toimihenkilö - Henkilöstösääntöjen 5 artiklan 3 kohdan a alakohta - Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 82 artiklan 2 kohta - Sellaisen päätöksen peruuttaminen, jolla kantaja otettiin palvelukseen väliaikaisesti toimihenkilöksi palkkaluokkaan B*4 - Niiden tutkintojen taso, joita henkilöltä edellytetään, jotta hänet voidaan ottaa palvelukseen ura-alueelle B* - Uusi sopimussuhteisen toimihenkilön sopimus)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Gabrielle Kubanski (Leggiuno, Italia) (edustajat: asianajajat M. Condinanzi ja D. Bono)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja M. Velardo)

Oikeudenkäynnin kohde

Komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla on peruutettu päätös ottaa kantaja palvelukseen palkkaluokkaan B*4 kuuluvaksi väliaikaiseksi toimihenkilöksi

Tuomiolauselma

Euroopan yhteisöjen komission 16.12.2004 tekemä päätös, joka koskee Gabrielle Kubanskin 4.10.2004 allekirjoittaman väliaikaisen toimihenkilön sopimuksen irtisanomista, kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - JO C 281, 12.11.2005, s. 20 (asia on alun perin rekisteröity Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa asianumerolle T-353/05, minkä jälkeen se on siirretty Euroopan unionin virkamiestuomioistuimelle 15.12.2005 annetulla määräyksellä).