Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2006. december 14-i ítélete - Kubanski kontra Bizottság

(F-88/05. sz. ügy)1

("Ideiglenes alkalmazott - A személyzeti szabályzat 5. cikke (3) bekezdésének a) pontja - Az egyéb alkalmazottakra vonatkozó szabályok 82. cikkének (2) bekezdése - A felperes B*4 besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazottként történő foglalkoztatásáról szóló határozat visszavonása - A B* besorolási osztályban történő foglalkoztatáshoz szükséges diplomák szintje - Új szerződéses alkalmazotti szerződés")

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Gabrielle Kubanski (Leggiuno, Olaszország) (képviselők: M. Condinanzi és D. Bono ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és M. Velardo meghatalmazottak)

Tárgy

A felpres B*4 besorolási fokozatú ideiglenes alkalmazottként történő foglalkoztatásának visszavonásáról szóló bizottsági határozat megsemmisítése.

Rendelkező rész

A Közszolgálati Törvényszék a G. Kubanski által 2004. október 24-én aláírt ideiglenes alkalmazotti szerződéstől való elállásról az Európai Közösségek Bizottsága által 2004. december 16-án hozott határozatot megsemmisíti.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 281., 2005.11.12., 20. o. (az ügyet eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságánál T-353/05. számon vették nyilvántartásba, majd 2005. december 12-i végzéssel áttették az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez)