Language of document :

2006 m. gruodžio 14 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas Kubanski prieš Komisiją

(Byla F-88/05)1

(Laikinas tarnautojas - Nuostatų 5 straipsnio 3 dalies a punktas − Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (KTĮS) 82 straipsnio 2 dalis − Sprendimo paskirti ieškovę B*4 kategorijos laikinąja tarnautoją atšaukimas - B*kategorijai reikalingų diplomų lygis - Nauja sutartininko sutartis)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Gabrielle Kubanski (Leggiuno, Italija), atstovaujama advokatų M. Condinanzi ir D. Bono

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama J. Currall ir M. Velardo

Bylos dalykas

Komisijos sprendimo atšaukti sprendimą paskirti ieškovę B*4 kategorijos laikinąja tarnautoja panaikinimas

Sprendimo rezoliucinė dalis

Panaikinti 2004 m. gruodžio 16 d. Europos Bendrijų Komisijos sprendimą atšaukti 2004 m. spalio 4 d. su G. Kubanski pasirašytą laikinojo tarnautojo sutartį.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

Europos Bendrijų Komisija padengia bylinėjimosi išlaidas

____________

1 - OL C 281, 2005 11 12. p. 20 (iš pradžių byla buvo įregistruota Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme numeriu T-353/05, vėliau 2005 m. gruodžio 15 d. nutartimi perduota Europos Sąjungos Tarnautojų teismui)