Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2006. gada 14. decembra spriedums - Kubanski pret Komisiju

(lieta F-88/05) 1

Pagaidu darbinieks - Civildienesta noteikumu 5. panta 3. punkta c) apakšpunkts - Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 82. panta 2. punkts - Lēmuma pieņemt prasītāju darbā pagaidu darbinieka statusā B*4 kategorijā atcelšana - Prasītais kvalifikācijas līmenis, lai pieņemtu darbā B* kategorijā - Jauns līgumdarbinieka līgums

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Gabrielle Kubanski, Leggiuno (Itālija) (pārstāvji - M. Condinanzi un D. Bono, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - J. Currall un M. Velardo)

Priekšmets

Atcelt Komisijas lēmumu, ar ko atceļ lēmumu pieņemt prasītāju darbā pagaidu darbinieka statusā B*4 kategorijā.

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2004. gada 16. decembra lēmumu, ar ko atceļ Kubanski 2004. gada 4. oktobrī parakstīto pagaidu darbinieka darba līgumu;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 281, 12.11.2005, 20. lpp. (lieta sākotnēji reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-353/05 un ar 15.12.2005. rīkojumu nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai).