Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 14. decembra 2006 - Kubanski/Komisia

(vec F-88/05)1

(Dočasný zamestnanec - Článok 5 ods. 3 písm. a) štatútu - Článok 82 ods. 2 PZOZ - Odvolanie rozhodnutie prijať do služobného pomeru žalobkyňu ako dočasného zamestnanca kategórie B*4 - Úroveň diplomov požadovaných pre prijatie do kategórie B* - Nová zmluva zmluvného zamestnanca)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gabrielle Kubanski (Leggiuno, Taliansko) (v zastúpení: M. Condinanzi a D. Bono, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Komisie o odvolaní rozhodnutia prijať do služobného pomeru žalobkyňu ako dočasného zamestnanca kategórie B*4

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev zo 16. decembra 2004 o odstúpení od zmluvy dočasného zamestnanca podpísanej 4. októbra 2004 pani Kubanski je zrušené.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Komisia Európskych spoločenstiev je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 281, 12.11.2005 (vec pôvodne zapísaná na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev pod číslom T-353/05 a postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).