Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 14 december 2006 - Kubanski mot kommissionen

(Mål F-88/05)(1)

(Tillfälligt anställd - Artikel 5.3 a i tjänsteföreskrifterna - Artikel 82.2 i anställningsvillkoren för övriga anställda i europeiska gemenskaperna - Återkallelse av beslutet att anställa sökanden som tillfälligt anställd i tjänstekategori B4 - Examensbevis som krävs för anställning i tjänstekategori B - Nytt avtal om kontraktsanställning)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Gabrielle Kubanski (Leggiuno, Italien) (ombud: advokaterna M. Condinanzi och D. Bono)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och M. Velardo)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att återkalla beslutet att anställa sökanden som tillfälligt anställd i tjänstekategori B4.

Domslut

Europeiska gemenskapernas kommissions beslut av den 16 december 2004 om uppsägning av det avtal om tillfällig anställning som undertecknades av Gabrielle Kubanski den 4 oktober 2004 ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska gemenskapernas kommission skall ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 281, 12.11.2005, s. 20 (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-353/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15 december 2005).