Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 21 december 2006 - Pantalis mot Kommissionen

(Mål F-88/06)(1)

Rättegångsspråk: grekiska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 281, 18.11.2006, s. 44.