Language of document : ECLI:EU:C:2005:596

Věc C-328/04

Trestní řízení

proti

Attilovi Vajnaiovi

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Bíróság)

„Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Výklad zásady zákazu diskriminace – Vnitrostátní ustanovení práva, které pod hrozbou stíhání zakazují používání symbolu ve formě červené pěticípé hvězdy za přítomnosti široké veřejnosti – Nedostatek příslušnosti Soudního dvora“

Shrnutí usnesení

Předběžné otázky – Příslušnost Soudního dvora – Meze – Otázka položená v rámci sporu týkajícího se použití vnitrostátní právní úpravy nespadající do rozsahu působnosti práva Společenství – Vyloučení

(Článek 234 ES)

Pokud vnitrostátní právní úprava spadá do rozsahu působnosti práva Společenství, je Soudní dvůr, je-li mu podána žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, povinen poskytnout všechny prvky výkladu nezbytné k tomu, aby vnitrostátní soud posoudil soulad této právní úpravy se základními právy, jejichž dodržování zajišťuje. Naopak Soudní dvůr není takto příslušný, pokud jde o právní úpravu, která nespadá do rámce práva Společenství a předmět sporu nemá žádný vztah s jakoukoliv situací zamýšlenou ustanoveními smluv.

(viz body 12–13)