Language of document : ECLI:EU:C:2005:596

Υπόθεση C-328/04

Ποινική δίκη

κατά

Attila Vajnai

(αίτηση του Fővárosi Bíróság για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως)

«Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Ερμηνεία της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων — Εθνικές διατάξεις που απαγορεύουν, με την απειλή ποινικής δίωξης, τη χρήση του συμβόλου ερυθρό αστέρι με πέντε αιχμές ενώπιον μεγάλου κοινού — Αναρμοδιότητα του Δικαστηρίου»

Περίληψη της διατάξεως

Προδικαστικά ερωτήματα — Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου — Όρια — Ερώτημα που υποβάλλεται στο πλαίσιο δίκης η οποία αφορά την εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου — Αποκλείεται

(Άρθρο 234 ΕΚ)

Όταν μια εθνική ρύθμιση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, το Δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται το προδικαστικό ερώτημα οφείλει να παράσχει όλα τα ερμηνευτικά στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτίμηση εκ μέρους του εθνικού δικαστηρίου του συμβιβαστού της ρύθμισης αυτής με τα θεμελιώδη δικαιώματα των οποίων εξασφαλίζει την τήρηση. Αντιστρόφως το Δικαστήριο δεν έχει την αρμοδιότητα αυτή όταν πρόκειται για ρύθμιση που δεν εμπίπτει στο πεδίο του κοινοτικού δικαίου και όταν το αντικείμενο της δίκης δεν εμφανίζει κανένα συνδετικό στοιχείο με οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που ρυθμίζουν οι διατάξεις των Συνθηκών.

(βλ. σκέψεις 12-13)