Language of document : ECLI:EU:C:2005:596

C‑328/04. sz. ügy

Vajnai Attila

elleni

büntetőeljárás

(a Fővárosi Bíróság [Magyarország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének értelmezése – Nemzeti rendelkezés, amely büntetőeljárás terhe mellett tiltja az ötágú vöröscsillagot ábrázoló jelkép nagy nyilvánosság előtti használatát – A Bíróság hatáskörének hiánya”

A végzés összefoglalása

Előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések – A Bíróság hatásköre – Korlátok – A közösségi jog hatálya alá nem tartozó nemzeti szabályozás alkalmazására vonatkozó jogvita keretében feltett kérdés – Kizártság

(EK 234. cikk)

Amikor valamely nemzeti szabályozás a közösségi jog hatálya alá tartozik, az előzetes döntéshozatal céljából megkeresett Bíróságnak minden olyan értelmezési elemet meg kell adnia, amelyre a nemzeti bírónak szüksége van annak megítéléséhez, hogy az adott szabályozás összeegyeztethető‑e azokkal az alapvető jogokkal, amelyek tiszteletben tartását a Bíróság biztosítja. Ezzel szemben a Bíróság nem rendelkezik e hatáskörrel olyan szabályozás tekintetében, amely nem tartozik a közösségi jog keretei közé, és ahol a jogvita tárgya semmilyen módon nem kapcsolódik a szerződések rendelkezéseinek hatálya alá tartozó egyik helyzethez sem.

(vö. 12–13. pont)