Language of document : ECLI:EU:C:2005:596

Byla C-328/04

Baudžiamoji byla

Attila Vajnai

(Fővárosi Bíróság prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Nediskriminavimo principo aiškinimas – Nacionalinės teisės nuostata, draudžianti viešai naudoti simbolį, kurį sudaro penkiakampė raudona žvaigždė, ir nustatanti atsakomybę už šio draudimo pažeidimą – Teisingumo Teismo jurisdikcijos nebuvimas“

Nutarties santrauka

Prejudiciniai klausimai – Teisingumo Teismo jurisdikcija – Ribos – Klausimas, pateiktas nagrinėjant bylą, susijusią su nacionalinės teisės aktų, nepatenkančių į Bendrijos teisės reglamentavimo sritį, taikymu – Netaikymas

(EB 234 straipsnis)

Kai nacionalinės teisės aktai patenka į Bendrijos teisės reglamentavimo sritį, Teisingumo Teismas, gavęs prašymą priimti prejudicinį sprendimą, turi pateikti visas aiškinimo gaires, būtinas tam, kad nacionalinis teismas galėtų įvertinti šių teisės aktų suderinamumą su pagrindinėmis teisėmis, kurių laikymąsi Teisingumo Teismas užtikrina. Kita vertus, Teisingumo Teismas tokios jurisdikcijos neturi, kai teisės aktai nepatenka į Bendrijos teisės reglamentavimo sritį ir kai ginčo dalykas yra visiškai nesusijęs su kuria nors iš Sutarčių nuostatomis numatytų situacijų.

(žr. 12–13 punktus)