Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 19. října 2006 - Combescot v. Komise

(Věc F-114/05)1

("Úředníci - Žaloba - Lhůta - Konkludentní rozhodnutí o zamítnutí - Nezahájení nové lhůty pro podání žaloby výslovným rozhodnutím doručeným později - Zájem na podání žaloby - Nepřípustnost")

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Philippe Combescot (Popayán, Colombia) (zástupci: A. Maritati a V. Messa, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: V. Joris a M. Velardo, zmocněnci, ve spolupráci s S. Corongiem, advokátem)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Komise o převedení žalobce v zájmu služby ze Zastoupení Komise v Guatemale do sídla v Bruselu v rámci rotačního období pro rok 2003 a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá jako nepřípustná.

Každý účastník ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 22, 28.1.2006, s. 22 (věc původně zapsaná u Sodu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-422/05 a převedená k Soudu pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.11.2005).