Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 19. oktober 2006 - Combescot mod Kommissionen

(Sag F-114/05) 1

(Tjenestemænd - søgsmål - frister - stiltiende afvisning - ingen genåbning af søgsmålsfristen ved en udtrykkelig afgørelse meddelt efterfølgende - søgsmålsinteresse - afvisning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Philippe Combescot (Popayán, Colombia) (ved avocats A. Maritati og V. Messa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved V. Joris og M. Velardo, som befuldmægtigede, bistået af avocat S. Corongiu)

Sagens genstand

Dels annullation af Kommissionens afgørelse om i tjenestens interesse at overflytte sagsøgeren fra Kommissionens delegation i Guatemala til Kommissionens hjemsted i Bruxelles i forbindelse med turnusordningen 2003, dels en påstand om erstatning.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 22 af 28.1.2006, s. 22 (sag oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-422/05 og henvist til Retten for EU-Personalesager ved kendelse af 15.12.2005).