Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.10.2006 - Combescot v. komissio

(Asia F-114/05)1

(Henkilöstö - Kanne - Määräajat - Implisiittinen hylkäyspäätös - Kanteen nostamisen määräaika ei ala kulua uudelleen myöhemmin tiedoksi annetun nimenomaisen päätöksen seurauksena - Oikeussuojan tarve - Tutkimatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Philippe Combescot (Popayán, Kolumbia) (edustajat: asianajajat A. Maritati ja V. Messa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: V. Joris ja M. Velardo, avustajanaan asianajaja S. Corongiu)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä komission sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan asemapaikka on yksikön edun mukaisesti siirretty komission Guatemalan edustustosta Brysseliin vuoden 2003 urakierron yhteydessä, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne jätetään tutkimatta.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 22, 28.1.2006, s. 22 (asia rekisteröitiin alun perin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa numerolla T-422/05 ja siirrettiin sitten Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen 15.12.2005 annetulla määräyksellä)