Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2006. október 19-i ítélete - Combescot kontra Bizottság

(F-114/05. sz. ügy)1

(Tisztviselők - Kereset - Határidők - Hallgatólagos elutasító határozat - A keresetindítási határidő utólag közölt kifejezett határozat alapján történő újramegnyíltának hiánya - Eljáráshoz fűződő érdek - Elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Philippe Combescot (Popayán, Kolumbia) (képviselők: A. Maritati és V. Messa ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Joris és M. Velardo meghatalmazottak, segítőjük: S. Corongiu ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperest a 2003. évi rotáció keretében a Bizottság guatemalai külképviseletéről a brüsszeli székhelyre szolgálati érdekből újrabeosztó bizottsági határozat megsemmisítése, másrészt pedig kártérítési kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet - mint elfogadhatatlant - elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 22., 2006.1.28., 22. o. (eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságánál T-422/05. sz. alatt nyilvántartásba vett és az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez 2005. december 15-i végzéssel áttett ügy).