Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. oktobra 2006 - Combescot proti Komisiji

(Zadeva F-114/05)1

(Uradniki - Tožba - Rok - Implicitna odločba o zavrnitvi - Naknadno vročena odločba ne povzroči ponovnega začetka teka roka za vložitev tožbe - Pravni interes - Nedopustnost)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Philippe Combescot (Popayán, Kolumbija) (zastopnika: A. Maritati in V. Messa, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: V. Joris in M. Velardo, skupaj s S. Corongiujem, avocat)

Predmet zadeve

Na eni strani razglasitev ničnosti odločbe Komisije, da v interesu službe ponovno premesti tožečo stranko v okviru rotacije 2003 iz delegacije Komisije v Gvatemali na sedež v Bruselj, in na drugi strani, odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

Tožba se zavrže kot nedopustna.

Vsaka stanka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 22, 28.1.2006, str. 22 (zadeva najprej vložena na Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod številko T-422/05 in odstopljena Sodišču za uslužbence Evropske unije s sklepom z dne 15.12.2005).