Language of document :

Personaldomstolens dom av den 19 oktober 2006 - Combescot mot kommissionen

(Mål F-114/05)(1)

(Tjänstemän - Talan - Tidsfrister - Tyst avslag - Ett uttryckligt beslut som antas senare innebär inte att fristen för att väcka talan påbörjas på nytt - Berättigat intresse av att få saken prövad - Avvisning)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Philippe Combescot (Popayán, Colombia) (ombud: advokaterna A. Maritati och V. Messa)

Svarande: kommissionen (ombud: V. Joris och M. Velardo, biträdda av advokaten S. Corongiu)

Saken

Dels ogiltigförklaring av kommissionens beslut att i tjänstens intresse omplacera sökanden från kommissionens delegation i Guatemala till sätet i Bryssel inom ramen för mobilitetsförfarandet år 2003, dels skadestånd

Domslut

Talan avvisas.

Vardera parten skall bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 22, 28. 1. 2006, s. 22.