Language of document :

Žaloba podaná dne 2. října 2006 - Sanchez Ferriz a další v. Komise

(Věc F-115/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Carlos Sanchez Ferriz (Bruxelles, Belgie) a další (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit seznam úředníků povýšených za období pro povýšení 2005 z toho důvodu, že tento seznam neobsahuje jména žalobců, jakož i případně přípravné akty vedoucí k tomuto rozhodnutí;    

podpůrně zrušit přidělení bodů pro povýšení za výše uvedené období pro povýšení, zejména v návaznosti na doporučení výboru pro povýšení;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce se dovolává na podporu své žaloby čtyř žalobních důvodů:

-     první vychází z porušení článku 45 služebního řádu;

-     druhý vychází z porušení Obecných prováděcích ustanovení k uvedenému článku;

-     třetí vychází z porušení zásady zákazu diskriminace a zjevně nesprávného právního posouzení;

-     čtvrtý vychází z porušení článků 6 a 10 přílohy XIII služebního řádu;

-     pátý vychází z porušení zákazu svévolného postupu a zákazu zneužití pravomoci, jakož i z porušení povinnosti uvést odůvodnění.

____________