Language of document :

Tožba, vložena 2. oktobra 2006 - Sanchez Ferriz in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-115/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Carlos Sanchez Ferriz (Bruselj, Belgija) in drugi (zastopnik: F. Frabetti, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

razglasitev ničnosti seznama uradnikov, ki so napredovali v napredovalnem obdobju 2005, ker ta seznam ne vsebuje imen tožečih strank, in morebiti tudi pripravljalnih dejanj za to odločbo;

podredno, razglasitev ničnost dodelitve točk za napredovanje za zgoraj navedeno napredovalno obdobje, zlasti glede na priporočila odborov za napredovanje;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev svoje tožbe se tožeče stranke sklicujejo na pet tožbenih razlogov:

-    prvi, kršitev člena 45 Kadrovskih predpisov;

-    drugi, kršitev Splošnih določb za izvajanje tega člena;

-    tretji, kršitev načela prepovedi diskriminacije in očitna napaka pri presoji;

-    četrti, kršitev členov 6 in 10 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom;

-    peti, kršitev načel prepovedi samovoljnega odločanja in zlorabe pooblastil, ter kršitev obveznosti obrazložitve.

____________