Language of document :

Kanne 26.9.2006 - Buckingham ym. v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-116/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Anne Buckingham (Bryssel, Belgia) ym. (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Komission 23.11.2005 tekemä päätös, joka julkaistiin hallinnollisissa tiedotteissa nro 85-2005, siltä osin siinä ei myönnetty palkkaluokkaan A*12 kuuluville kantajille yhtään etusijapistettä tässä toimielimessä vuoden 2004 tilikauden aikana suoritetusta työstä, on kumottava.

Tarvittaessa on kumottava komission nimenomaiset päätökset, jotka koskevat kantajien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla tekemien valitusten hylkäämistä.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanne perustuu henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 9 ja 13 artiklan rikkomiseen ja toissijaisesti mainittujen yleisten täytäntöönpanosäännösten lainvastaisuuteen siltä osin kuin ne johtavat syrjintään ja niillä rikotaan henkilöstösääntöjen 5 artiklan 5 kohtaa.

____________