Language of document :

Tožba, vložena 26. septembra 2006 - Buckingham in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-116/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Anne Buckingham (Bruselj, Belgija) in drugi (zastopnik: N. Lhoëst, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

naj se razglasi za nično odločba, ki jo je Komisija sprejela 23. novembra 2005 in je bila objavljena v Upravnih obvestilih št. 85-2005, ker tožečim strankam, uradnikom z nazivom A*12, v ocenjevalnem obdobju 2004 ne dodeli nobene prednostne točke za delo, opravljeno v interesu institucije;

po potrebi naj se razglasi za nično odločba Komisije o zavrnitvi ugovorov, ki so jih tožeče stranke uveljavljale v skladu s členom 90(2) Kadrovskih predpisov;

naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožba se opira na kršitev členov 9 in 13 Splošnih določb za izvajanje člena 45 Kadrovskih predpisov (SDI) in, podredno, na nezakonitost SDI, ker diskriminirajo in kršijo člen 5(5) Kadrovskih predpisov.

____________