Language of document :

Kanne 9.10.2006 - Kerstens v. komissio

(Asia F-119/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Belgia) (edustaja: asianajaja C. Mourato)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) osastokomitean 8.12.2005 tekemä päätös, joka koskee PMO:n organisaatiokaavion muuttamista, on kumottava.

Nimittävän viranomaisen 6.7.2006 tekemä eksplisiittinen päätös, jolla hylättiin kantajan valitus asiassa nro R/167/06, on kumottava.

Komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle vahingonkorvauksena kohtuulliseksi arvioitu 5 000 euron suuruinen summa.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on entinen PMO:n "Varojen" yksikön päällikkö, riitauttaa 8.12.2005 tehdyn riidanalaisen päätöksen, jonka seurauksena hänet siirrettiin selvityksiin ja tulevaisuudentutkimukseen liittyvään virkaan. Hän vetoaa henkilöstösääntöjen 7 artiklan rikkomiseen siltä osin kuin kyseinen siirtoa koskeva toimenpide on vastoin yksikön etua ja sillä loukataan virkojen vastaavuusperiaatetta. Toiseksi kantaja vetoaa kurinpidollisia seuraamuksia koskevien henkilöstösääntöjen säännösten rikkomiseen. Kolmanneksi hän vetoaa harkintavallan väärinkäyttöön.

____________