Language of document :

Tožba, vložena 9. oktobra 2006 - Kerstens proti Komisiji

(Zadeva F-119/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Belgija) (zastopnik: C. Mourato, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe upravnega odbora urada za vodenje in plačevanje posameznih pravic (PMO) z dne 8. decembra 2005 o spremembi organizacijskega načrta PMO;

razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 6. julija 2006 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke št. R/167/06;

naložitev plačila zneska, ki je bil določen ex aequo et bono na 5 000 evrov, iz naslova odškodnine tožeči stranki;

naložitev plačila stroškov postopka Komisiji.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, nekdanji vodja oddelka "Kadri" PMO, izpodbija sporno odločbo z dne 8. decembra 2006, katere posledica je njegova premestitev na delovno mesto raziskovalca. Zatrjuje kršitev člena 7 Kadrovskih predpisov, ker naj bi bil zadevni ukrep premestitve v nasprotju z interesom službe in naj bi kršil načelo enakovrednosti delovnih mest. Drugič, tožeča stranka navaja kršitev kadrovskih določb na področju disciplinskih ukrepov. Tretjič, tožeča stranka zatrjuje zlorabo pooblastil.

____________