Language of document :

2006 m. spalio 24 d. Tarnautojų teismo nutartis Martin Magone prieš Komisiją

(Byla F-36/06)1

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 131, 2006 6 3, p. 52.