Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 24. októbra 2006 - Martin Magone/Komisia

(Vec F-36/06)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 131, 3.6.2006, s. 52.