Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 24 oktober 2006 - Martin Magone mot kommissionen

(Mål F-36/06)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 131, 03.06.2006, s. 52