Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 19ης Οκτωβρίου 2006 - De Smedt κατά Επιτροπής

(υπόθεση F-59/05)1

(Υπάλληλοι επί συμβάσει - Αίτηση αναθεωρήσεως της κατά την πρόσληψη καθορισθείσας κατατάξεως και αποδοχών - Πρώην έκτακτος υπάλληλος προσληφθείς ως υπάλληλος επί συμβάσει χωρίς μεταβολή των καθηκόντων του - Άρθρα 3α και 80, παράγραφοι 2 και 3 του ΚΛΠ - Καθήκοντα που εμπίπτουν σε διάφορες κατηγορίες - Ίση μεταχείριση)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Elisabeth De Smedt (Wezembeek-Oppem, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: L. Vogel, δικηγόρος)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: J. Currall και G. Berscheid)

Αντικείμενο της υποθέσεως

Αφενός, η ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής περί απορρίψεως της ενστάσεως της προσφεύγουσας, πρώην εκτάκτου υπαλλήλου, κατά της αποφάσεως περί καθορισμού της κατατάξεώς της και των αποδοχών της ως επί συμβάσει υπαλλήλου καθώς και, αφετέρου, αίτηση αποζημιώσεως

Διατακτικό της αποφάσεως

Απορρίπτει την προσφυγή.

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

____________

1 - ΕΕ C 229 της 17. 9. 2005, σ. 29 (υπόθεση αρχικώς πρωτοκολληθείσα ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπ' αριθ. T-267/05 και διαβιβασθείσα στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με διάταξη της 15.12.2005).