Language of document :

Kanne 4.9.2006 - Haelterman v. komissio

(Asia F-102/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Geert Haelterman (Ninove, Belgia) (edustajat: asianajajat A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

ne yksittäispäätökset on kumottava, joilla hylätään kantajien esittämät vaatimukset siitä, että nimittävän viranomaisen on toteutettava siirtymätoimenpiteitä, joilla taataan vuoden 2005 ylennyskierroksella ja sitä seuraavilla ylennyskierroksilla yhdenvertainen kohtelu ja kantajien saavutetut oikeudet

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat vetoavat kanteensa tueksi kanneperusteisiin, jotka ovat samat kuin asian F-47/061 yhteydessä esitetyt kanneperusteet.

____________

1 - EUVL C 154, 1.7.2006, s. 25.