Language of document :

2006. szeptember 4-én benyújtott kereset - Geert Haelterman és társai kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-102/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Geert Haelterman (Ninove, Belgium) és társai (képviselők: A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek az egyenlő bánásmód és szerzett jogaik 2005-ös és azt követő előléptetési években való biztosítására irányuló átmeneti intézkedéseknek a kinevezésre jogosult hatóság általi elfogadása iránti kérelmét elutasító egyéni határozatokat

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek keresetüket az F-47/06. sz. ügyben1 előadottakkal azonos jogalapokra alapítják.

____________

1 - HL C 154., 2006.7.1., 25. o.