Language of document :

Beroep ingesteld op 4 september 2006 - Haelterman e.a. / Commissie

(Zaak F-102/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Geert Haelterman (Ninove, België) en anderen (vertegenwoordigers: A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van de individuele besluiten houdende afwijzing van verzoekers' verzoeken dat het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) overgangsmaatregelen zou nemen waarmee in het kader van de bevorderingsronde 2005 en de volgende bevorderingsrondes de gelijke behandeling en hun verworven rechten moesten worden gewaarborgd;

de verwijzing van Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van hun beroep voeren verzoekers dezelfde middelen aan als die welke zijn aangevoerd in het kader van zaak F-47/06.1

____________

1 - PB C 154 van 1.7.2006, blz. 25.