Language of document :

2006 m. spalio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Dálnoky prieš Komisiją

(Byla F-120/06)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Noémi Dálnoky (Briuselis, Belgija), atstovaujama advokato P. Horváth

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai:

Panaikinti Europos personalo atrankos tarnybos paskelbtą pranešimą apie atvirą konkursą EPSO/AD/47/061 priimti į darbą, inter alia, Rumunijos pilietybės administratorius;

Įpareigoti atsakovę ateityje neskelbti konkurso ir nevykdyti jau paskelbto, jei reikalaujamas geras vienos konkrečios Bendrijos kalbos mokėjimas, o ne bet kokios Bendrijos kalbos mokėjimas, nebent specifinis siūlomų pareigų pobūdis reikalautų tam tikros kalbos žinojimo;

Jei pirmiau minėtas konkursas buvo iš dalies ar visiškai įvykdytas prieš jį panaikinant Pirmosios instancijos teisme, įpareigoti atsakovę pašalinti bet kokią nepalankią ieškovės ir kitų asmenų padėtį, susidariusią dėl konkurse taikomos diskriminacinės nuostatos, įskaitant kitos galimybės kandidatuoti į konkurse EPSO/AD/47/06 skelbiamas pareigas tiems piliečiams, kurie galėjo nepateikti paraiškų dėl minėtos diskriminacinės nuostatos, suteikimą;

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė, Vengrijos etninei mažumai priklausanti Rumunijos pilietė, kurios gimtoji kalba yra vengrų, teigia, kad pranešimas apie atvirą konkursą EPSO/AD/47/06 yra, nustačius reikalavimą, kad kandidatai turi gerai mokėti rumunų kalbą, pažeidė EB teisę šiais atvejais:

pažeidžiamos ieškovės teisės į vienodą požiūrį ir nediskriminavimą dėl etninės kilmės, nes Rumunijos piliečiai, kurių gimtoji kalba rumunų, turi nepagrįstą pranašumą;

diskriminuojama dėl pilietybės, o tai yra uždrausta Pareigūnų tarnybos nuostatuose ir EB 12 straipsnyje, nes kandidatai ankstesniuose konkursuose galėjo įrodyti gerą Bendrijos kalbos, kuri nebuvo labiausiai paplitusi jų valstybėje narėje, žinojimą;

iškeliamas Pareigūnų tarnybos nuostatuose neleidžiamas reikalavimas. Nuostatuose leidžiama reikalauti konkrečios Bendrijos kalbos, o ne bet kurios kalbos, gero mokėjimo, jei to reikalauja specifinis darbo pobūdis arba tai yra pagrįsta kita objektyvia ir teisėta politika.

____________

1 - OL C 145 A, 2006 6 21.