Language of document :

Kanne 23.10.2006 - Roodhuijzen v. komissio

(Asia F-122/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Anton Pieter Roodhuijzen (Luxemburg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Kantajan vaatimukset

On kumottava se nimittävän viranomaisen (AIPN) 28.2.2006 tekemä ja 20.3.2006 vahvistettu päätös, jonka mukaan kantajan parisuhdetta H:n kanssa ei voida katsoa yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän mukaiseksi avioliiton omaiseksi parisuhteeksi.

On kumottava se nimittävän viranomaisen 12.7.2006 tekemä päätös, jolla kantajan 27.3.2006 tekemä valitus nro R/230/06 hylättiin.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on virkamiehenä komissiossa ja Hollannin kansalainen, vaati, että hänen parisuhteensa H:n kanssa eli notaarin yhteiselämästä vahvistama ja Hollannin oikeuden mukainen sopimus otettaisiin huomioon, jotta hänen kumppaninsa hyötyisi yhteisöjen yhteisestä sairausvakuutusjärjestelmästä. Hallinto hylkäsi tämän vaatimuksen, vaikka kantaja oli toimittanut maansa Luxemburgin suurlähetystön antaman todistuksen, jonka mukaan kyseinen sopimus antaa kantajalle ja hänen kumppanilleen avioliiton omaisessa virallistetussa parisuhteessa olevan aseman.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa henkilöstösääntöjen 72 artiklan rikkomiseen, henkilöstösääntöjen VII liitteen 1 artiklan 2 kohdan c ja i alakohdan rikkomiseen sekä Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusjärjestelmää koskevien määräyksien 12 artiklan rikkomiseen. Hän vetoaa lisäksi siihen, että kyseessä on ilmeinen arviointivirhe, perusteluvelvollisuuden loukkaus sekä yleisten oikeusperiaatteiden, etenkin syrjintäkiellon periaatteen ja virkamiesten välisen tasa-arvoisen kohtelun periaatteen, noudattamatta jättäminen.

____________