Language of document :

2006. október 23-án benyújtott kereset - Anton Pieter Roodhuijzen kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-122/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Anton Pieter Roodhuijzen (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2006. február 28-i, 2006. március 20-án megerősített, a felperes H-val fennálló élettársi kapcsolata mint a betegségbiztosítási rendszer értelmében vett élettársi kapcsolat elismerésének megtagadásáról szóló határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2006. július 12-i határozatát a felperes 2006. március 27-én benyújtott R/230/06. sz. panaszának elutasításáról;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, a Bizottság holland állampolgárságú tisztviselője, azt kérte, hogy H-val fennálló, közjegyző előtt kötött és a holland jog által elismert élettársi szerződésen alapuló élettársi kapcsolatát vegyék figyelembe annak érdekében, hogy élettársa a közösségi betegségbiztosítási rendszer kedvezményezettje legyen. Az adminisztráció e kérelmet elutasította, noha a felperes országa luxembourgi nagykövetségétől származó igazolást mutatott be arról, hogy a kérdéses szerződés alapján ő és élettársa valóban házassági kötelék nélkül együtt élő élettársaknak minősülnek.

Keresetének alátámasztásául a felperes a személyzeti szabályzat 72. cikkének, a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikke (2) bekezdése c) pontja i) alpontjának, valamint az Európai Közösségek tisztviselői betegségbiztosítása közös szabályainak a megsértését állítja. Emellett nyilvánvaló mérlegelési hibára, az indokolási kötelezettség megszegésére, valamint alapvető jogelvek - többek között a hátrányos megkülönböztetés tilalma és a tisztviselőkkel szembeni egyenlő bánásmód elve - megsértésére hivatkozik.

____________