Language of document :

Προσφυγή της 30ής Οκτωβρίου 2006 - Deffaa κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-125/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Walter Deffaa (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (Εκπρόσωποι. S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis και E. Marchal, δικηγόροι)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2006, καθόσον καθορίζει την κατάταξη του προσφεύγοντος, ο οποίος προήχθη στη θέση του γενικού διευθυντή της ΓΔ IAS (Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου), στον βαθμό Α*15, κλιμάκιο 4, από 1ης Αυγούστου 2004·

επικουρικώς, να ακυρώσει την εν λόγω απόφαση καθόσον αρνείται στον προσφεύγοντα την προαγωγή κατά κλιμάκιο που προβλέπεται στο άρθρο 44, δεύτερο εδάφιο, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής: ΚΥΚ)·

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Ενώ ο προσφεύγων ήταν διευθυντής της ΓΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και είχε καταταγεί στον βαθμό Α2 (νυν A*15), έθεσε υποψηφιότητα για τη θέση του γενικού διευθυντή (βαθμός A1) της ΓΔ IAS που μνημονεύεται στην προκήρυξη κενής θέσεως COM/228/03 1. Δεδομένου ότι η υποψηφιότητά του έγινε δεκτή, ο προσφεύγων προήχθη στην προαναφερθείσα θέση και κατετάγη στον βαθμό A*15, κλιμάκιο 4.

Προς στήριξη της προσφυγής του, ο προσφεύγων ισχυρίζεται, κατ' αρχάς, ότι η προσβαλλόμενη απόφαση παραβιάζει τόσο το άρθρο 45 του ΚΥΚ, σύμφωνα με το οποίο η προαγωγή συνεπάγεται για τον υπάλληλο τον διορισμό του στον αμέσως ανώτερο βαθμό της ομάδας καθηκόντων στην οποία ανήκει, όσο και την προκήρυξη κενής θέσεως, η οποία συνιστά, κατά την κοινοτική νομολογία, το πλαίσιο νομιμότητας εντός του οποίου πρέπει να διεξαχθεί η διαδικασία.

Επιπλέον, ο προσφεύγων επικαλείται την παραβίαση, αφενός, της νομολογίας σύμφωνα με την οποία η προκήρυξη κενής θέσεως καθορίζει το ακριβές επίπεδο στο οποίο θα πληρωθεί η θέση απασχολήσεως και, αφετέρου, του άρθρου 31 του ΚΥΚ.

Τέλος, επικουρικώς, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι η Επιτροπή, αρνούμενη στον προσφεύγοντα την προαγωγή κατά κλιμάκιο που προβλέπεται στο άρθρο 44, δεύτερο εδάφιο, του ΚΥΚ, περιόρισε αδικαιολόγητα το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διατάξεως, τούτο δε βάσει, ιδίως, εσφαλμένης ερμηνείας του άρθρου 7, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, το οποίο προβλέπει αύξηση των μηνιαίων αποδοχών που δεν έχει, κατά τον προσφεύγοντα, καμία σχέση με την προαγωγή κατά κλιμάκιο.

____________

1 - ΕΕ C 301 Α της 12.12.2003, σ. 1.