Language of document :

Kanne 30.10.2006 - Deffaa v. komissio

(Asia F-125/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Walter Deffaa (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

komission puheenjohtajan 12.1.2006 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin siinä vahvistetaan kantajan, joka ylennettiin sisäisen tarkastuksen toimialan pääjohtajan virkaan, palkkaluokaksi 1.8.2004 alkaen A*15, taso 4

toissijaisesti kyseinen päätös on kumottava siltä osin kuin siinä evätään kantajalta mahdollisuus henkilöstösääntöjen 44 artiklan 2 kohdan mukaiseen palkkatasolla etenemiseen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka oli budjettipääosaston palkkaluokan A2 (josta on tullut palkkaluokka A*15) pääjohtaja, toimitti hakemuksensa sisäisen tarkastuksen toimialan pääjohtajan (palkkaluokka A1) virkaan, josta oli kyse avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa COM/228/03.1 Kantajan hakemus hyväksyttiin, hänet ylennettiin kyseessä olevaan virkaan ja hänen palkkaluokakseen määriteltiin A*15, taso 4.

Kanteensa tueksi kantaja väittää ensimmäiseksi, että riidanalaisella päätöksellä rikotaan henkilöstösääntöjen 45 artiklaa, jonka mukaan virkamies ylennetään nimittämällä hänet ura-alueensa lähinnä ylempään palkkaluokkaan, ja avointa virkaa koskevaa ilmoitusta, joka yhteisöjen tuomioistuinten oikeuskäytännön mukaan muodostaa oikeudellisen kehyksen, jota noudattaen menettelyn on edettävä.

Lisäksi kantaja vetoaa siihen, että sitä oikeuskäytäntöä on sovellettu virheellisesti, jonka mukaan palkkaluokka ja -taso, jolle palvelukseen ottaminen tapahtuu, vahvistetaan avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa, ja siihen, että henkilöstösääntöjen 31 artiklaa on rikottu.

Lopuksi kantaja väittää toissijaisesti, että evätessään häneltä mahdollisuuden henkilöstösääntöjen 44 artiklan 2 kohdan mukaiseen palkkatasolla etenemiseen, komissio rajoitti perusteettomasti tämän säännöksen ulottuvuutta muun muassa henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 7 artiklan sen 4 kohdan virheellisen tulkinnan perusteella, jossa säädetään kuukausipalkan korottamisesta, jolla ei kantajan mukaan ole mitään yhteyttä palkkatasolla etenemisen kanssa.

____________

1 - EUVL C 301, 12.12.2003, s. 1.