Language of document :

2006. október 30-án benyújtott kereset - Deffaa kontra Bizottság

(F-125/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Walter Deffaa (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Bizottság elnökének 2006. január 12-i határozatát abban a részben, amelyben a belső könyvvizsgálói szolgálat (IAS) főigazgatóság (DG) főigazgatójának kinevezett felperest 2004. augusztus 1-jei hatállyal A*15 besorolási osztály 4-es fizetési fokozatába sorolja be;

másodlagosan a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az említett határozatot abban a részben, amelyben az megtagadja a felperesnek a személyzeti szabályzat 44. cikke (2) bekezdésében foglalt fizetési fokozatba történő előmenetelét;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes - miután a DG Budget (Költségvetési Főigazgatóság) A2 (jelenleg A*15) besorolási fokozatú igazgatója volt - jelentkezett a DG IAS (belső könyvvizsgálói szolgálat főigazgatóság) A1 besorolási fokozatú, COM/228/031 álláshirdetésben meghirdetett főigazgatói állására. Miután jelentkezését elfogadták, A*15-ös besorolási fokozatba és 4-es fizetési fokozatba előléptették az említett állásba.

Keresetének alátámasztására a felperes elsőként előadja, hogy a megtámadott határozat sérti a személyzeti szabályzat 45. cikkét - amelynek értelmében az előléptetés azon besorolási osztály magasabb besorolási fokozatába történő kinevezésével történik, amelyhez a tisztviselő tartozik - illetve sérti az álláshirdetést, amely a közösségi ítélkezési gyakorlat értelmében az eljárás lefolytatásának jogi kereteit alkotja.

A felperes egyebekben előadja egyrészt azon ítélkezési gyakorlat megsértését is, amelynek értelmében az álláshirdetés határozza meg az álláshoz tartozó pontos szintet, másrészt a személyzeti szabályzat 31. cikkének megsértésére is hivatkozik.

Végül a felperes másodlagosan előadja, hogy a Bizottság megtagadta számára a személyzeti szabályzat 44. cikkének (2) bekezdésében előírt fizetési fokozatba történő előmenetelt, illetve jogtalanul korlátozta e rendelkezés hatályát, amelynek - különösen a személyzeti szabályzatnak a havi illetmény növelését előíró XIII. melléklete 7. cikke (4) bekezdésének téves értelmezése alapján - a felperes szerint semmi köze nincs a fizetési fokozatban történő előmenetelhez.

____________

1 - HL C 301 A., 2003.12.12., 1. o.