Language of document :

2006 m. spalio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Deffaa prieš Komisiją

(Byla F-125/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Walter Deffaa (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ir E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2006 m. sausio 12 d. Komisijos pirmininko sprendimą, kuriuo paaukštinamos ieškovo pareigos jį paskiriant į Vidaus audito tarnybos generalinio direktorato generalinio direktoriaus pareigas priskiriant A*15 lygiui ir suteikiant 4 pakopą nuo 2004 m. rugpjūčio 1 d..

Nepatenkinus pirmojo reikalavimo, panaikinti šio sprendimo dalį, kurioje atsisakoma paaukštinti ieškovo pakopą, kaip tai yra numatyta Pareigūnų tarnybos nuostatų 44 straipsnio antroje pastraipoje.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Kai ieškovas ėjo Biudžeto generalinio direktorato direktoriaus pareigas ir buvo priskirtas A2 lygiui (dabar A*15), jis pateikė savo kandidatūrą eiti pranešime apie laisvas pareigas COM/228/031 nurodytas Vidaus audito tarnybos generalinio direktorato generalinio direktoriaus (A1 lygis) pareigas. Jo kandidatūra buvo patvirtinta ir buvo paaukštintos jo pareigos bei jis buvo priskirtas A*15 lygiui suteikiant 4 pakopą.

Grįsdamas savo ieškinį ieškovas tvirtina, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnį, pagal kurį pareigūno pareigos paaukštinamos paskiriant jį į aukštesnį jo pareigų grupės lygį, nurodytą pranešime apie laisvas pareigas, kuris remiantis Bendrijos teismo praktika laikomas teisiniu pagrindu, kuriuo reikia vadovautis vykdant procedūrą.

Be to, ieškovas nurodo, kad buvo pažeista teismo praktika, pagal kurią būtent pranešime apie laisvą darbo vietą nurodomas tikslus pareigų lygis, ir Pareigūnų tarnybos nuostatų 31 straipsnis.

Galiausiai ieškovas papildomai teigia, kad Komisija, atsisakiusi paaukštinti jo pakopą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 44 straipsnio antrą pastraipą, remdamasi klaidingu Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 7 straipsnio 4 dalies, numatančios bazinio mėnesinio darbo užmokesčio padidinimą, kuris ieškovo manymu, yra visiškai nesusijęs su pakopos paaukštinimu, aiškinimu neteisėtai apribojo šios nuostatos taikymo apimtį.

____________

1 - OL C 301 A, 2003 12 12, p. 1.