Language of document :

Tožba, vložena 30. oktobra 2006 - Deffaa proti Komisiji

(Zadeva F-125/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Walter Deffaa (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba Predsednika Komisije z dne 12. januarja 2006, s katero se določi razvrstitev tožeče stranke, ki je napredovala na položaj generalnega direktorja DG IAS v naziv A*15, plačilni razred 4, z učinkom od 1. avgusta 2004

podredno, za nično naj se razglasi navedena odločba, s katero se tožeči stranki zavrne napredovanje v plačilnem razredu na podlagi člena 44(2) Kadrovskih predpisov;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je, ko je bila direktor GD Proračun in razvrščena v naziv A2 (postal A*15), vložila kandidaturo za delovno mesto generalnega direktorja (naziv A1) DG IAS na podlagi obvestila za prosto delovno mesto COM/228/031. Njena kandidatura je bila sprejeta, napredovala je na zgoraj omenjeni položaj v naziv A*15, plačilni razred 4.

Tožeča stranka v podporo tožbi najprej navaja, da se z izpodbijano odločbo krši tako člen 45 Kadrovskih predpisov, na podlagi katerega se z napredovanjem imenuje uradnika v višji naziv funkcionalne skupine, kot tudi obvestila za prosto delovno mesto, ki predstavlja na podlagi sodne prakse Skupnosti zakonski okvir znotraj katerega mora potekati postopek.

Tožeča stranka se med drugim sklicuje na kršitev, po eni strani, sodne prakse na podlagi katere je obvestilo o prostem delovnem mestu tisto, ki določa natančno stopnjo na kateri je delovno mesto in po drugi strani člena 31 Kadrovskih predpisov.

Končno, podredno, tožeča stranka trdi, da je Komisija s tem, ko ji je zavrnila v členu 44(2) Kadrovskih predpisov predvideno napredovanje v razredu, neupravičeno omejila obseg te določbe in to zlasti na podlagi napačne razlage člena 7(4) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, ki določa povišanje mesečne plače, ki po mnenju tožeče stranke nima nobene povezave z napredovanjem v plačilnem razredu.

____________

1 - UL C 301, A, 12.12.2003, str. 1.