Language of document :

Žaloba podaná dne 30. října 2006 - Mangazzù v. Komise

(Věc F-126/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Salvatore Mangazzù (Brusel, Belgie) (zástupci: T. Bontinck a J. Feld, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit individuální rozhodnutí o převedení ze statutu dočasného zaměstnance na statut úředníka uvedené ve jmenovacím aktu, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2006, oznámené dne 13. ledna 2006;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce poté, co několik let pracoval u Komise jako dočasný zaměstnanec zařazený do platové třídy A5, poté A*11, uspěl v otevřeném výběrovém řízení COM/A/18/04, zveřejněném dne 21. dubna 2004 a směřujícím k sestavení seznamu kandidátů vhodných na přijetí na místa administrátorů A7/A6. Z tohoto důvodu byl jmenován úředníkem na stejné pracovní místo, na kterém byl jako dočasný zaměstnanec, a zařazen do platové třídy A*6, platového stupně 2 podle přílohy XIII služebního řádu.

Žalobce na podporu své žaloby uvádí porušení článků 31 a 62 služebního řádu, jakož i článků 5 a 2 přílohy XIII služebního řádu.

Žalobce krom toho uplatňuje porušení zásady legitimního očekávání, zásady zachování nabytých práv a zásady rovného zacházení.

____________