Language of document :

Sag anlagt den 30. oktober 2006 - Mangazzù mod Kommissionen

(Sag F-126/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Salvatore Mangazzù (Bruxelles, Belgien) (ved avocats T. Bontinck og J. Feld)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den individuelle afgørelse om overgang fra en status som midlertidig ansat til en status som tjenestemand, som fremgår af et ansættelsesbrev med virkning fra den 1. januar 2006, der blev meddelt sagsøgeren den 13. januar 2006.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Efter at sagsøgeren havde arbejdet nogle år i Kommissionen som midlertidigt ansat med indplacering i lønklasse A5, og dernæst i A*11, bestod han den almindelige udvælgelsesprøve KOM/A/18/04, som blev offentliggjort den 21. april 2004 og havde til formål at oprette en ansættelsesreserve af fuldmægtige i lønklasse A7/A6. Sagsøgeren blev herefter udnævnt til tjenestemand i samme stilling som den, han beklædte som midlertidigt ansat, og han blev indplaceret i lønklasse A*6, løntrin 2, i henhold til vedtægtens bilag XIII.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet anført, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 31 og 62 samt af artikel 5 og 2 i vedtægtens bilag XIII.

Sagsøgeren har desuden anført, at der er sket tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, af princippet om bevarelse af de erhvervede rettigheder og af princippet om ligebehandling.

____________