Language of document :

30. oktoobril 2006 esitatud hagi - Mangazzù versus komisjon

(Kohtuasi F-126/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Salvatore Mangazzù (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid T. Bontinck ja J. Feld)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada üksikotsus, mis jõustus 1. jaanuaril 2006 ja tehti teatavaks 13. jaanuaril 2006, ajutise töötaja ametikohalt Euroopa Ühenduste ametniku ametikohale üleviimise kohta;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes töötas mõne aasta jooksul komisjonis ajutise teenistujana palgaastmel A5, hiljem A*11, läbis edukalt 21. aprillil 2004 välja kuulutatud avatud konkursi COM/A/18/04 teenistusastme A7/A6 ametnike töölevõtmise reservnimekirja koostamiseks. Selle tulemusena nimetati ta ametnikuks samale ametikohale, millel ta oli töötanud ajutise teenistujana, ja määrati tema palgaastmeks personalieeskirjade XIII lisa alusel A*6 järk 2.

Hagi põhjenduses viitab hageja personalieeskirjade artiklite 31 ja 62, samuti XIII lisa artiklite 5 ja 2 rikkumisele.

Hageja viitab samuti õiguspärase ootuse, omandatud õiguste kaitse ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisele.

____________