Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 30. oktobrī - Mangazzù pret Komisiju

(lieta F-126/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Salvatore Mangazzù, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - T. Bontinck un J. Feld, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt individuālo lēmumu par pāreju no pagaidu darbinieka statusa uz ierēdņa statusu, kas ietverts tiesību aktā, ar kuru ieceļ amatā, kas stājās spēkā 2005. gada 1. janvārī un kas tika paziņots 2006. gada 13. janvārī;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs pēc vairākiem Komisijā nostrādātiem gadiem pagaidu darbinieka statusā A 5 pakāpē un vēlāk A*11 pakāpē, sekmīgi nokārtoja 2004. gada 21. aprīlī publicēto atklāto konkursu COM/A/18/04, ar ko bija paredzēts izveidot administratoru kandidātu rezerves sarakstu pieņemšanai darbā A 7/A 6 pakāpē. Tā rezultātā prasītāju iecēla par ierēdni tajā pašā amatā, kādu viņš ieņēma kā pagaidu darbinieks, un klasificēja viņu A*6 pakāpē 2. līmenī saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikumu.

Savas prasības pamatojumam prasītājs atsaucas uz Civildienesta noteikumu 31. un 62. pantu, kā arī uz XIII pielikuma 5. un 2. pantu.

Turklāt prasītājs norāda uz tiesiskās paļāvības principa, iegūto tiesību aizsardzības principa un vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu.

____________