Language of document :

Tožba, vložena 30. oktobra 2006 - Mangazzù proti Komisiji

(Zadeva F-126/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Salvatore Mangazzù (Bruselj, Belgija) (zastopnika: T. Bontinck in J. Feld, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti posamične odločbe o prehodu s statusa začasnega uslužbenca v status uradnika, izražene v aktu o imenovanju, ki je začel veljati 1. januarja 2006 in bil vročen 13. januarja 2006;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je bila po tem, ko je nekaj let na Komisiji delala kot začasni uslužbenec, razvščen v naziv A5, nato A*11, uspešna opravila splošni natečaj COM/A/18/04, ki je bil objavljen 21. aprila 2004 in katerega namen je bila sestavitev rezervnega seznama za zaposlitev administratorjev kariere A7/A6. Zato je bila imenovana v uradnika na isto delovno mesto, kot ga je imela kot začasni uslužbenec, in je bila na podlagi Priloge XIII h Kadrovskim predpisom razvrščena v naziv v naziv A*6, plačilni razred 2.

V podporo svoji tožbi tožeča stranka navaja kršitev členov 31 in 62 Kadrovskih predpisov, kot tudi členov 5 in 2 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom.

Tožeča stranka poleg tega navaja kršitev načela zaupanja v pravo, načela varstva pridobljenih pravic in načela enakega obravnavanja.

____________