Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 28. června 2006 - Hans-Dieter a Hedwig Jundt v. Finanzamt Offenburg

(Věc C-281/06)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Žalobci: Hans-Dieter a Hedwig Jundt

Žalovaný: Finanzamt Offenburg

Předběžné otázky

Má být článek 59 Smlouvy o založení Evropského společenství v původním znění (nyní článek 49 Smlouvy o založení Evropského společenství v novém znění) vykládán v tom smyslu, že rozsah jeho ochrany zahrnuje také vedlejší pracovní činnost jako učitel ve službě nebo z pověření právnické osoby veřejného práva (univerzita), přičemž za tuto činnost, která je vykonávána jako quasi čestná činnost, je poskytována pouze náhrada výdajů?

V případě kladné odpovědi na otázku 1: Je omezení svobody volného pohybu služeb spočívající v tom, že náhrady jsou daňově zvýhodněny pouze tehdy, jsou-li vypláceny tuzemskými právnickými osobami veřejného práva [zde: § 3 bod 26 Einkommensteuergesetz (zákon o daních z příjmů)] odůvodněno tím, že vnitrostátní daňové zvýhodnění je oprávněné pouze v případě činností ve prospěch vnitrostátní právnické osoby veřejného práva?

V případě záporné odpovědi na otázku 2: má být článek 126 Smlouvy o založení Evropského společenství v původním znění (nyní článek 149 Smlouvy o založení Evropského společenství v novém znění) vykládán v tom smyslu, že úprava daňového práva, pomocí níž je doplňkově utvářen vzdělávací systém (jako zde § 3 bod 26 Einkommensteuergesetz), je s ohledem na odpovědnost členských států za tento systém přípustná?

____________