Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille esitas Bundesfinanzhof (Saksamaa) 28. juunil 2006 - Hans-Dieter ja Hedwig Jundt versus Finanzamt Offenburg

(Kohtuasi C-281/06)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzhof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Hans-Dieter ja Hedwig Jundt

Kostja: Finanzamt Offenburg

Eelotsuse küsimused

1.    Kas EÜ asutamislepingu artiklit 59 (nüüd EÜ artikkel 49) tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab ka kõrvaltegevusena õpetajana töötamist avalik-õigusliku juriidilise isiku (ülikool) teenistuses või selle antud käsundi alusel juhul, kui seda tegevust võib pidada peaaegu auametiks, mille puhul hüvitatakse vaid kantud kulud?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas tegevusvabaduse piiramine nii, et hüvitistele laieneb maksusoodustus ainult siis, kui hüvitiste maksjaks on liikmesriigi avalik-õiguslikud juriidilised isikud (siin: Einkommensteuergesetz`i (tulumaksuseadus) § 3 lõige 26) õigustatud seetõttu, et liikmesriigi maksusoodustus laieneb ainult liikmesriigi avalik-õigusliku juriidilise isiku kasuks tehtavale tegevusele?

3.    Juhul, kui vastus teisele küsimusele on eitav, siis kas EÜ asutamislepingu artiklit 126 (nüüd EÜ artikkel 149) tuleb tõlgendada nii, et selline maksuõiguse säte, mille alusel täiendavalt toetatakse haridussüsteemi (nagu siin: Einkommensteuergesetz`i § 3 lõige 26) on õiguspärane, arvestades, et liikmesriigil säilivad selles osas kohustused?

____________