Language of document :

Bundesfinanzhof (Németország) által 2006. június 28 -án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Hans-Dieter és Hedwig Jundt kontra Finanzamt Offenburg

(C-281/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof (Németország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Hans-Dieter és Hedwig Jundt

Alperes: Finanzamt Offenburg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Úgy kell-e értelmezni az Európai Közösségek létrehozásáról szóló szerződés módosítást megelőző szövege 59. cikkét (jelenleg az Európai Közösségek létrehozásáról szóló szerződés 49. cikke) hogy hatálya alá tartozik a közjogi jogi személy (egyetem) alkalmazásában vagy megbízásából, mellékállásban végzett tanári tevékenység is, ha a tevékenységért - mintegy tiszteletbeli tevékenységért - csak költségtérítést fizetnek?

2)    Ha az első kérdésre adott válasz igenlő: a szolgáltatásnyújtás szabadságának olyan korlátozása, amelynek értelmében a költségtérítés csak akkor élvez adókedvezményt, ha belföldi közjogi jogi személy fizeti (itt: az Einkommensteuergesetz [német jövedelemadótörvény] 3. §-ának 26. pontja) igazolást nyer-e azáltal, hogy a nemzetállami adókedvezményre csak belföldi közjogi jogi személy javára végzett tevékenység jogosít?

3)    Ha a második kérdésre adott válasz nemleges: úgy kell-e értelmezni az Európai Közösségek létrehozásáról szóló szerződés módosítást megelőző szövege 126. cikkét (jelenleg az Európai Közösségek létrehozásáról szóló szerződés 149. cikke), hogy megengedett az oktatási rendszer kialakítását kiegészítő jelleggel segítő adójogi szabályozás (mint itt az Einkommensteuergesetz 3. §-ának 26. pontja), tekintettel a tagállamok e vonatkozásban fennálló hatáskörére?

____________