Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 28. junija 2006 - Hans-Dieter in Hedwig Jundt proti Finanzamt Offenburg

(Zadeva C-281/06)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Hans-Dieter in Hedwig Jundt

Tožena stranka: Finanzamt Offenburg

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 59 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, staro besedilo (zdaj člen 49 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, novo besedilo) razlagati tako, da so v področju, ki ga varuje, zajete tudi stranske poklicne dejavnosti učitelja, ki je v službi pri pravni osebi javnega prava (univerza) ali deluje po njenem pooblastilu, pri čemer za opravljanje te dejavnosti - kot napol častne - prejme le nadomestilo za stroške?

V primeru pozitivnega odgovora na 1. vprašanje: Ali je omejitev prostega opravljanja storitev, ki leži v tem, da so nadomestila davčno ugodnejša le, če jih plačajo domače pravne osebe javnega prava (glej paragraf 3, št. 26 Zakona o dohodnini), upravičena s tem, da podlago za nacionalno davčno ugodnost predstavlja le ena dejavnost v korist domače pravne osebe javnega prava?

V primeru negativnega odgovora na 2. vprašanje: Ali je treba člen 126 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, staro besedilo (zdaj člen 149 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, novo besedilo) razlagati tako, da je davčnopravna ureditev, s pomočjo katere se dodatno ureja sistem izobraževanja (glej paragraf 3, št. 26 Zakona o dohodnini), glede na nadaljnji obstoj odgovornosti držav članic, dopustna?

____________