Language of document :

Προσφυγή του Μ. Berrisford κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2006

(υπόθεση F-107/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Michael Berrisford (Bρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: E. Boigelot, δικηγόρος)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

Να ακυρώσει την απόφαση περί μη εγγραφής του ονόματος του προσφεύγοντος στον κατάλογο των προακτέων από A*12 σε A*13 για την "περίοδο προαγωγών του 2005", και κατά συνέπεια, περί μη προαγωγής του προσφεύγοντος, όπως δημοσιεύθηκε στις Διοικητικές Πληροφορίες υπ' αριθ. 85-2005 της 23ης Νοεμβρίου 2005, καθόσον η απόφαση αυτή λήφθηκε διότι, κατά την εν λόγω περίοδο προαγωγών, του απονεμήθηκε ανεπαρκής αριθμός μορίων προτεραιότητας·

Να ακυρώσει την από 6 Ιουνίου 2006 απόφαση περί απορρίψεως της ενστάσεως που υπέβαλε ο προσφεύγων στις 21 Φεβρουαρίου 2006 υπ' αριθ. R/123/06 βάσει του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως (ΚΥΚ)·

Να υποχρεώσει την καθής να του καταβάλει, ως ικανοποίηση της ηθικής βλάβης και αποκατάσταση της υλικής ζημίας και βλάβης στη σταδιοδρομία του προσφεύγοντος, ποσόν 25 000 ευρώ, εντόκως προς 7% ετησίως από τις 21 Φεβρουαρίου 2006, ημερομηνία υποβολής της ενστάσεως·

Εν πάση περιπτώσει, να καταδικάσει την καθής στο σύνολο των δικαστικών εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής του, ο προσφεύγων επικαλείται τρεις λόγους ακυρώσεως, ο πρώτος από τους οποίους αντλείται από την παράβαση του άρθρου 45 του ΚΥΚ, από την παράβαση των γενικών εκτελεστικών διατάξεων (ΓΕΔ) του εν λόγω άρθρου, την παράβαση του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, τη μη τήρηση της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως και την ύπαρξη πολλών πλανών εκτιμήσεως. Ειδικότερα, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι, παρά τα εξαιρετικά προσόντα του και την ιδιότητά του ως "διπλό υπόλοιπο πρώην Α4", δεν του αποδόθηκαν τα τρία μόρια της μεταβατικής φάσης του άρθρου 12, παράγραφος 2, στοιχείο γ΄, των ΓΕΔ, ούτε τα συμπληρωματικά ειδικά τέσσερα μόρια προτεραιότητας ή ένα συμπληρωματικό μόριο προτεραιότητας που χορηγήθηκε από τη Γενική του Διεύθυνση και το οποίο είχε ζητήσει στο πλαίσιο της ενστάσεως που υπέβαλε ενώπιον της επιτροπής ίσης εκπροσωπήσεως για τις προαγωγές της κατηγορίας Α. Ο προσφεύγων επικαλείται επίσης το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε το ποσοστό 5 % για τις προαγωγές υπαλλήλων A*12.

Ο δεύτερος λόγος αντλείται από την προσβολή της αρχής της ισότητας των ευκαιριών, της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως του προσωπικού καθώς και της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων. Σύμφωνα με τον προσφεύγοντα, το περιεχόμενο των κανόνων και η εφαρμογή τους από απόψεως των μεταβατικών λύσεων που αφορούν τα "υπόλοιπα" του βαθμού Α*12 δεν είναι δίκαια και δημιουργούν δυσμενείς διακρίσεις σε σχέση με τα μεταβατικά μέτρα που έχουν ληφθεί ειδικότερα για τα "υπόλοιπα" των λοιπών βαθμών. Εξάλλου, υπάρχει δυσμενής διάκριση εντός του βαθμού Α*12, λόγω του ότι, επί του παρόντος, υφίστανται στον βαθμό αυτό πρώην Α*11, προαχθέντες προγενέστερα και απολαύοντες ήδη τα τέσσερα συμπληρωματικά ειδικά μόρια του υπολοίπου, και τούτο κατά παράβαση των προαναφερθεισών αρχών.

Ο τρίτος λόγος αντλείται από την προσβολή της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της αρχής της χρηστής διοικήσεως και του καθήκοντος αρωγής. Σύμφωνα με τον προσφεύγοντα, παρά τις δοθείσες από τη διοίκηση διασφαλίσεις, δεν λήφθηκε υπόψη η ύπαρξη διπλού "υπολοίπου" του προσφεύγοντος και του προγενέστερου καθεστώτος που αποκαλείται καθεστώς της "δεύτερης σειράς". Εξάλλου, καθόσον το νέο σύστημα προαγωγών εφαρμόστηκε γα πρώτη φορά το 2005 για τους υπαλλήλους του βαθμού του προσφεύγοντος, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι θεμιτώς ανέμενε να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο, ιδίως ως προς το "υπόλοιπο", όπως οι υπάλληλοι των λοιπών βαθμών, για τους οποίους λήφθηκαν μεταβατικά μέτρα για την άμβλυνση των μειονεκτημάτων που προέκυψαν κατά τη μετάβαση από το παλαιό προς το νέο σύστημα προαγωγών.

____________